Funkcja SOSW 'Okruszek' w Kołobrzegu


FUNKCJA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu to placówka publiczna istniejąca od 1987 roku. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Okruszek" wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym i ze sprzężeniami
i Publiczne Gimnazjum Specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym i ze sprzężeniami oraz Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szpitalu w Kołobrzegu dla dzieci przewlekle chorych.
Kształcenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w kursach
i warsztatach metodycznych. Uczniowie objęci są szczególną opieką zarówno pod względem edukacyjnym jak i rehabilitacyjnym. W pracy stosowane są programy i metody dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci o różnym stopniu rozwoju intelektualnego
i rodzajach niepełnosprawności fizycznej:
Programy Aktywności opracowane przez M. i Ch. Knillów, zaadaptowane do potrzeb bardzo niesprawnych dzieci,

  • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej,
  • Metoda Veroniki Scherborne,
  • Metoda Shantali.
W pracy z dziećmi preferujemy integralną edukację, której istotą jest wszechstronny rozwój uczniów, z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalnej i działaniowej. Uczniowie od wielu lat osiągają sukcesy w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych olimpiadach sportowych, do których przygotowują się w działającej przy ośrodku Sekcji Olimpiad Specjalnych "Radość", której zadaniem jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów.
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  27‑07‑2006 14:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  27‑07‑2006 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2015 11:31:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie