RODO - ochrona i przetwarzanie danych osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM „OKRUSZEK”
W KOŁOBRZEGU


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu, ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 49 670.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: soswkolobrzeg@hot.pl lub pod numerem telefonu 94 35 49 670.
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek”
  w Kołobrzegu są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjne i zatrudnienia.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi szkołę przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  05‑06‑2018 09:38:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  05‑06‑2018 09:38:13
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 09:39:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie