Cele statutowe Stowarzyszenia


Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, turystyczno-krajoznawczym,
  • organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów dla rodziców i innych osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi,
  • organizowanie działalności oświatowej i kulturalnej,
  • inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych,
  • współpracę i wymianę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach,
  • pozafinansowe wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, zachęcanie ich do publicznych wystąpień ze swymi dziećmi i pełniejszej akceptacji,
  • kształtowanie w środowisku pełnosprawnych życzliwości i zrozumienia potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku i tolerancji rozwijanie umiejętności prawidłowego komunikowania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
  • gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.


Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  28‑11‑2012 08:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2012 08:10:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive