Statystyki


Title Author View Count
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołobrzegu Marzena Ciepłuch 18538
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 18436
Regulaminy Marzena Ciepłuch 18100
Statuty Marzena Ciepłuch 17099
Wizja i misja SOSW 'OKRUSZEK' Marzena Ciepłuch 17035
Struktura organizacyjna Marzena Ciepłuch 17001
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 16961
Kierownictwo Marzena Ciepłuch 16118
Funkcja SOSW 'Okruszek' w Kołobrzegu Marzena Ciepłuch 13711
Rada Pedagogiczna Marzena Ciepłuch 13324
Zarządu Stowarzyszenia Marzena Ciepłuch 6087
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 'Przyjaciele Okruszka' Marzena Ciepłuch 5154
Cele statutowe Stowarzyszenia Marzena Ciepłuch 4640
Informacja dla słabosłyszących Administrator 619
Polityka prywatności Administrator 368