Statystyki


Title Author View Count
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 18397
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołobrzegu Marzena Ciepłuch 18298
Regulaminy Marzena Ciepłuch 18094
Statuty Marzena Ciepłuch 17090
Wizja i misja SOSW 'OKRUSZEK' Marzena Ciepłuch 17025
Struktura organizacyjna Marzena Ciepłuch 16983
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 16957
Kierownictwo Marzena Ciepłuch 16113
Funkcja SOSW 'Okruszek' w Kołobrzegu Marzena Ciepłuch 13698
Rada Pedagogiczna Marzena Ciepłuch 13311
Zarządu Stowarzyszenia Marzena Ciepłuch 6082
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 'Przyjaciele Okruszka' Marzena Ciepłuch 5149
Cele statutowe Stowarzyszenia Marzena Ciepłuch 4636
Informacja dla słabosłyszących Administrator 617
Polityka prywatności Administrator 362