Funkcja SOSW 'Okruszek' w Kołobrzegu


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu to placówka publiczna istniejąca od 1987 roku. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałem przedszkolnym w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu dla dzieci chorych przebywających na leczeniu.

Kształcenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych. Uczniowie objęci są szczególną opieką zarówno pod względem edukacyjnym jak i rehabilitacyjnym. W pracy stosowane są programy i metody dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci o różnym stopniu rozwoju intelektualnego i rodzajach niepełnosprawności fizycznej:

  • Programy Aktywności opracowane przez M. i Ch. Knillów,
  • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej,
  • Metoda Veroniki Scherborne,
  • Metoda Shantali.

W pracy z dziećmi preferujemy integralną edukację, której istotą jest wszechstronny rozwój uczniów, z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalnej i działaniowej. Uczniowie od wielu lat osiągają sukcesy w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych olimpiadach sportowych, do których przygotowują się w działającej przy ośrodku Sekcji Olimpiad Specjalnych „Radość”, której zadaniem jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów.

 

Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  27‑07‑2006 14:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2018 14:15:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive