Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołobrzegu Marzena Ciepłuch 20349
Zamówienia publiczne Marzena Ciepłuch 18763
Regulaminy Marzena Ciepłuch 18140
Statuty Marzena Ciepłuch 17185
Wizja i misja SOSW 'OKRUSZEK' Marzena Ciepłuch 17078
Struktura organizacyjna Marzena Ciepłuch 17061
Rozstrzygnięcia zamówień publicznych Marzena Ciepłuch 17021
Kierownictwo Marzena Ciepłuch 16197
Funkcja SOSW 'Okruszek' w Kołobrzegu Marzena Ciepłuch 13767
Rada Pedagogiczna Marzena Ciepłuch 13390
Zarządu Stowarzyszenia Marzena Ciepłuch 6112
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 'Przyjaciele Okruszka' Marzena Ciepłuch 5200
Cele statutowe Stowarzyszenia Marzena Ciepłuch 4659
Informacja dla słabosłyszących Administrator 636
Polityka prywatności Administrator 384