Wizja i misja SOSW 'OKRUSZEK'


WIZJA SZKOŁY


Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod nauczania oraz szczegółowemu opracowaniu programów dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju oraz rozwijania swoich uzdolnień, możliwości, zainteresowań, umiejętności i samodzielności życiowej w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym.
W naszych działaniach opiekuńczo-wychowawczych rodzice pełnią
wspierającą i współtworzącą rolę.


MISJA SZKOŁY


Jesteśmy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „OKRUSZEK”.
Naszymi uczniami są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektuallnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
w wieku od 7 do 24 lat


DZIAŁAMY PO TO, ABY:
NASI UCZNIOWIE MIELI JAK NAJLEPSZE WARUNKI ROZWOJU
ICH RODZICE DARZYLI NAS ZAUFANIEM
PRACOWNICY SZKOŁY MIELI SATYSFAKCJĘ Z WYKONYWANEJ PRACY
SZKOŁA CIESZYŁA SIĘ UZNANIEM W ŚRODOWISKU

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki, stosując
starannie opracowane programy nauczania. Jesteśmy szkołą nowoczesną, tolerancyjną,
otwartą i przyjazną dla dziecka.
Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współuczestnictwie i współpracy
nauczycieli, uczniów i rodziców.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  27‑07‑2006 14:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2018 14:19:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive